Cień Wiśni

14 tekstów – auto­rem jest Cień Wiśni.

Zaw­sze le­piej trwać w mo­noton­ni ra­zem niż sa­memu bo­wiem mo­noto­nia jest jak bo­les­na ope­rac­ja a blis­ka ci oso­ba jak znieczulenie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 lutego 2011, 19:46

Im jes­teś bar­dziej za­kocha­ny tym bar­dziej boli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 stycznia 2011, 16:16

Dla Kochanej

Two­je oczy
Naj­wspa­nial­sze pod niebios sklepieniem
Jak mat­ka natura
Są zielo­ne , onieśmielasz mnie spojrzeniem
Two­je usta
Bar­dziej za­gad­ko­we niż głębia oceanu
Są piękne
Piękniej­sze niż bu­kiet tulipanów
Two­je włosy
De­likat­ne jak po­wiew wiat­ru o poranku
Są niezwykłe
Dają nat­chnienie dla kochanków
Ty cała
Jes­teś ze skarbów bez­cennych najcenniejszym
Kocham Cię
Pa­miętaj mo­je ser­ce cały czas za tobą tęskni. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 18 stycznia 2011, 19:09

Człowiek nig­dy nie miał i nie ma twarzy , on ma mas­ki , które zmienia za­leżnie od nastroju 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 stycznia 2011, 22:50

żyjąc mu­simy pa­miętać , że żyje­my ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 stycznia 2011, 21:20

Człowiek uczy się na błędach , szko­da , że niektóre są niewybaczalne 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 stycznia 2011, 01:41

Żyje­my tyl­ko raz ale nie wiemy ile ra­zy umieramy... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 stycznia 2011, 16:02

Cza­sami my­lisz że wiesz wszys­tko a tak na prawdę to nie wiesz nic i wy­daje ci się że jes­teś gówno warty... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 stycznia 2011, 14:36

Miłość to nie tyl­ko za­kocha­nie się , to opiekuńczość , tęskno­ta , ból , po­maga­nie so­bie , mówienie do siebie czu­le , ro­man­tyczność , sza­cunek do dru­giej oso­by , po­kazy­wanie dru­giej osobie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 stycznia 2011, 09:08

Każdy z nas jest prze­ciw­ni­kiem lo­su bo każdy wal­czy o swoją przyszłość 

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 stycznia 2011, 00:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cień Wiśni

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność